Wirtualne Muzeum PapierówWartościowychWszystko o papierach wartościowych

 

Akcja zwykła

Akcja zwykła daje jej posiadaczowi jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na każdą akcję oraz prawo do równego udziału w zyskach przedsiębiorstwa (dywidendzie). Akcje zwykłe są zazwyczaj najliczniejsze w ramach emisji, jednak często stanowią mniejszość jeśli chodzi o siłę głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

 

Akcja uprzywilejowana

Obowiązujący Kodeks Handlowy reguluje zazwyczaj prawo do uznawania części akcji za akcje uprzywilejowane. Uprzywilejowanie może dotyczyć wpływu na zarządzanie Spółką lub udziału w wypłacanej dywidendzie. Jego wyrazem jest emitowanie akcji uprzywilejowanych co do głosu (w różnym stosunku, w Polsce najczęściej 1:5 – czyli jedna taka akcja daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu) oraz akcji uprzywilejowanych co do dywidendy.  Najczęściej posiadaczami akcji uprzywilejowanych są założyciele Spółki lub osoby szczególnie dla niej zasłużone. Konstrukcja Statutu zazwyczaj uniemożliwia niekontrolowane przejście akcji uprzywilejowanych w „niepowołane” ręce, wymagana jest najczęściej zgoda Zarządu lub Rady Nadzorczej, na której obsadę posiadacze akcji uprzywilejowanych mają kluczowy wpływ.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39