Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie


W dziale tym umieszczono w porządku chronologicznym akcje przedsiębiorstw polskich. Przyjęto następujące kryteria:
- siedziba emitenta znajduje się na ziemiach polskich (dawnych lub obecnych),
- siedziba emitenta jest za granicą, ale przedsiębiorstwo prowadziło działalność w Polsce.


powered by FreeFind


Data emisji

do 1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

po 1939

 


WT PW

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39