Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Zakładów Żyrardowskich S.A.


·         Założona w roku 1885 w Żyrardowie, województwo warszawskie.

·         Zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie Dział B.I.Nr.68, w dniu 17. czerwca 1918 roku.

·         Kapitał akcyjny zł. 15.120.000 podzielony na 151.200 akcji wartości nominalnej po 100 zł. każda zarejestrowany dn. 13. czerwca, 1929 r. Nr. R.H.B. XXIII/4046.

·         Akcja na złotych 100 na okaziciela, Żyrardów 1930 r.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39