Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru S.A.


·         Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. Spółka zawiązana została w 1870 r. i zarejestrowana w dniu 3 czerwca 1918 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, liczba rejestru handlowego B.I.64.

·         Jedna akcja (pięć akcyj, pięćdziesiąt akcyj) na okaziciela, seria III, 100 zł (po sto złotych każda na ogólną sumę pięćset (pięć tysięcy) złotych).

·         Seria III akcyj wydana została w zamian akcyj dotychczas emitowanych.

·         Warszawa, w kwietniu 1937 r.

·         Podpisano: Prezes Zarządu (Edward Natanson), Prezes Rady Nadzorczej (Leopold Kronenberg), Vice-prezes Zarządu.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39