Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych
Norblin, B-cia Buch i T. Werner


·         w Warszawie

·         Zarejestrowana w Wydziale Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Warszawie, Dział B. Nr. XXIX-4727, dnia 16 marca 1920 roku, z siedzibą w Warszawie.

·         Kapitał Zakładowy - 7.500.000 (siedem miljonów pięćset tysięcy) złotych, podzielony na 75.000 akcyj na okaziciela, każda po 100 złotych wartości nominalnej.

·         Jedna akcja (pięć akcyj) na (po) 100 złotych

·         Podpisano: Zarząd, Księgowy, Skarbnik


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39