Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Spółka Akcyjna
Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych
M. WOLSKI i Ska
w Lublinie


Uwagi:

Na akcji znajduje się stempel:

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych M. Wolski i Ska w Lublinie z dnia 21 czerwca 1934 roku Kapitał Akcyjny Spółki został obniżony do sumy zł 1.050.000,- przez bezpłatne umorzenie połowy akcyj


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39