Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Warszawska Kinematograficzna S.A.

 


·         z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie Dz. B. III. 381, w dniu 17 marca 1920 r.

·         1 akcja (10 akcyj) 100 zł (sto (tysiąc) złotych) na okaziciela.

·         Kapitał zakładowy spółki wynosi 250.000 zł, podzielony jest na 2500 sztuk akcji na okaziciela po 100 zł. wartości nominalnej. Pierwotny kapitał zakładowy wynosił 2.000.000 mk.p., a po przerachowaniu na złote – 80.000 zł., następnie kapitał został podwyższony o 20.000 zł. i ponownie o 150.000 zł., o podwyższeniach kapitału zakładowego wniesione zostały do rejestru handlowego wpisy w dniach 1 sierpnia 1927 r. i 10 września 1930 r.

·         Podpisano: Warszawska Kinematograficzna Spółka Akcyjna, Księgowy.

·         Warszawa, wrzesień 1930.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39