Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Siła i Światło S.A.WYCIĄG ZE STATUTU

Par. 6. Akcje imienne uprzywilejowane mogą być zbywane jedynie za zgodą Zarządu Spółki. O ile Zarząd w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru sprzedaży akcyj imiennych uprzywilejowanych nie wskaże nabywcy na te akcje, mogą one być sprzedane według uznania właściciela tych akcyj.

Par. 11. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu, a każda akcja imienna uprzywilejowana daje prawo do czterech głosów.

Par. 22. Dywidenda od akcyj przechodzi na własność Spółki, o ile nie zostanie podniesiona w ciągu lat pięciu, z wyjątkiem wypadków, gdy według prawa bieg przedawnienia zostaje przerwany.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39