Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Częstocickie Towarzystwo Fabryk Cukru S.A.WYCIĄG ZE STATUTU

Par. 11. Każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu, a każda akcja imienna uprzywilejowana – do czterech głosów, jednak jeden akcjonariusz nie może na mocy własnych akcyj i z pełnomocnictwa posiadać więcej, niż 1/10 część głosów, do których uprawniają wszystkie akcje Spółki.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39