Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Krakowskiem S.A.

 

 WYCIĄG ZE STATUTU

Par. 9. Akcje będą wygotowane wedle formularza I, zaopatrzone liczbami bieżącemi, podpisem firmowym oraz kuponami na dziesięć lat i talonem.

Par. 11. Za zgubione, zniszczone, lub uszkodzone akcje lub kupony wydawać się będzie po przeprowadzeniu ustawowej amortyzacji, której dowód należy złożyć Spółce, duplikaty za zwrotem kosztów; o warunkach i zasadach amortyzacji rozstrzygają obowiązujące ustawy.

Par. 22. Posiadanie dziesięciu akcji nadaje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu i t.d.

Par. 36. Wypłata dywidendy i superdywidendy nastąpi corocznie najpóźniej w dniu 1 października.

Par. 37. Dywidendy i superdywidendy niepodjęte w ciągu trzech lat od dnia, w którym stały się płatne, przepadają na rzecz funduszu zapasowego Spółki.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39