Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu S.A.


UWAGA:
Na akcji znajdują się odbitki stempli:


Wyciąg ze statutu Spółki

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 24.000.000 złotych i jest podzielony na 200.000 akcyj wartości nominalnej 120 złotych każda (par. 5).

Wszystkie akcje są na okaziciela. Każda akcja daje na Walnem Zgromadzeniu prawo do jednego głosu (par. 9).

Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu 10 lat; po upływie 10 lat akcjonariusze otrzymają nowy arkusz kuponów na następne dziesięciolecie (par. 10).

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39