Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Warszawska Fabryka Biszkoptów Stanisław Fuchs S.A.


 

UWAGA:

Na odwrocie znajdują się odbitki następujących stempli:

  1. Stosownie do rozporządzenia P. Prezydenta Rzp. z d. 22/3 1928 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 352), oraz uchwały Walnego Zebrania z d. 17/12 1928 r., akcja niniejsza stanowi wartość nominalną zł. stopięćdziesięciu.
    Kapitał akcyjny Spółki wynosi 810.000 złotych podzielony na 5.400 akcji po zł. 150.
  2. Dołączono kupony dywidendowe za czas od 1935 r. do 1944 r.
  3. W 1943 r. nazwa firmy "Warszawska Fabryka Biszkoptów Stanisław Fuchs Sp. Akc." została zmieniona na nazwę Nieruchomość 2448 w Warszawie, Nowolipie 80, Spółka Akcyjna".
  4. Zarejestrowano na zasadzie dekretu z dn. 3 lutego 1947 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 22 poz. 88). Warszawa, dn. 6.II.1948 r. Nieruchomość 2448 w Warszawie, Nowolipie Nr 80, Sp. Akc.
  5. Dywidendę za 1949 r. wypłacono.

Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39