Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Elektrownia Zgierska S.A.


 

 


 

Wyciąg ze Statutu

 

Par. 5. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2,887,500 złotych i jest podzielony na 19,250 sztuk akcyj na okaziciela. Wartość nominalna każdej akcji wynosi (stopięćdziesiąt) złotych.

 

Par. 7. Wszystkie akcje są na okaziciela, niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

 

Par. 50. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy oraz o jej stopie ogłasza Zarząd. Zarząd nie rozpatruje kwestji, czy istotnie kupon jest własnością okaziciela, który go do zapłacenia przedstawia, z wyjątkiem, gdy na wypłacenie dywidendy władza sądowa położyła areszt, lub też, gdy do zapłacenia przedstawiony zostanie kupon, o którego zaginięciu Zarząd otrzymał zawiadomienie.

 

Par. 51. Dywidenda, po którą nikt nie zgłosił się w ciągu lat pięciu, przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od nieodebranej z kasy Spółki należnej dywidendy, procenty wypłacane nie będą.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39