Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

T-wo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych


 

 


 

WYCIĄG Z USTAWY

 

1)     Towarzystwo Warszawskich Dróg Żel. Dojazdowych ma prawo:

a.      eksploatować wązkotorowe drogi podjazdowe użyteczności publicznej: a) Warszawa – Piaseczno - Góra Kalwarja, b) Piaseczno – Grójec – Jasieniec (Czersk), c) Warszawa – Wilanów – Piaseczno, d) Jabłonna – Warszawa – Wawer – Karczew;

b.      urządzać stacje miejskie, składy, elewatory i t. p.

2)     Drogi i odnogi wymienione w p. 1 i 2 par. 1 Ustawy pozostają w posiadaniu T-wa do dnia 3 lipca 1971 r. (par. 3 Ustawy)

3)     Kapitał zakładowy Towarzystwa składa się z 63770 szt. akcji I-ej emisji po Zł. 320,- każda na ogólną sumę Zł. 20.406.400,-

4)     Dla zamortyzowania akcji formowane są kapitały amortyzacyjne z corocznych potrąceń z zysków T-wa (par. 27 Ustawy). Po upływie terminu koncesji, a także w razie skupu dróg T-wa przez Rząd, kapitały te dzielą się pomiędzy akcjonariuszów w stosunku do posiadanych przez niego akcji (par. 22 Ustawy).

5)     Po wydzieleniu z czystego zysku T-wa dywidendy w wysokości 8% od kapitału akcyjnego pozostałość dzieli się pomiędzy Rządem, a Towarzystwem w równych częściach (par. 22 Ustawy).

6)     Akcje T-wa na życzenie właścicieli mogą być imienne. O wysokości, czasie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd T-wa ogłasza w „Monitorze Polskim” i innych czasopismach, według wskazówek Ogólnego Zgromadzenia Akcjonariuszów (par. 28 Ustawy).

7)     O zagubieniu kuponów od akcji Zarząd T-wa żadnych zawiadomień nie przyjmuje i za właściciela ich uważany jest zawsze okaziciel (par. 29 Ustawy).

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39