Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

AZOT – S.A. w Borach


 

·        1 akcja na sto czterdzieści mar. pol. na okaziciela

·        daje jej okazicielowi wszystkie te prawa i taki udział w majątku i zyskach spółki, jakie podług statutu spółki należą się każdemu właścicielowi akcji.

·        w Krakowie, dnia 1 stycznia 1921 r.

·        Podpisano: Azot, Spółka akcyjna w Borach – (Z. Mościcki, Stefan Ossowski).

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 11. Za zniszczone lub zgubione akcje lub kupony dywidendowe wydawać się będzie duplikaty po przeprowadzeniu ustawowej amortyzacji, której dowód należy złożyć spółce za zwrotem kosztów. O warunkach i podstawach amortyzacji rozstrzygają obowązujące ustawy.

 

Par. 39. Dywidendy, które nie zostaną podjęte w ciągu trzech lat od czasu ich płatności, przepadają na rzecz Spółki.

 

Par. 41. Dywidendę i ewentualną superdywidendę wypłaca się corocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca po jej ustanowieniu. Dywidendy, które w ciągu lat trzech, licząc od dnia zapadłości, nie zostały podjęte, przepadają na rzecz zwyczajnego funduszu zapasowego.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39