Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polska Nafta S.A.


·         w Warszawie

·         zatwierdzona postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 17. czerwca 1919 r. dz. p.p. dział II. Nr. 20., z dnia 25. czerwca 1920 r. Nr. 554/I i 56.942 i z dnia 31. marca 1921. L. 1.176.

·         III. Emisya 200.000.000 marek 400.000 akcyi po 500 marek

·         Akcya na 500 marek

·         Okaziciel tej akcyi uczestniczy we wszelkich prawach zastrzeżonych akcjonarjuszom „Polskiej Nafty” Spółki Akcyjnej w Warszawie zgodnie z przepisami statutu Spółki Akcyjnej zatwierdzonego postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 17. czerwca 1919 dz. p.p. dział II Nr 20. i 25. czerwca 1920. Nr. 554/I i 56.942. i 31. marca 1921. L. 1.176.

·         Podpisano: Prezes Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu, Główny buchalter.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39