Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

POLONIA, Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń


·         w Warszawie

·         Kapitał zakładowy marek pol. 10.000.000.

·         5 (10) akcji II-ej emisji po tysiąc marek polskich każda

·         na imię Tow. Akc. Stiller i Bielszowski (Władysław Braunstein)

·         Warszawa, dnia 30 grudnia 1922 r.

·         Podpisano: Rada Zarządzająca Towarzystwa Akcyjnego Ubezpieczeń „Polonia” w Warszawie, Gł. Buchalter, Kasjer.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39