Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn S.A. 

WYCIĄG ze STATUTU

 

Par. 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi Zł. 5.670.000, podzielonych na 56.700 akcji po Zł. 100.

Par. 8. Akcje są na okaziciela.

Par. 10. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący

Par. 52. O terminie wypłaty dywidendy Rada Zarządzająca podaje do wiadomości akcjonarjuszów przez ogłoszenia. Dywidendę wypłaca się bez procentu. Dywidenda, nieodebrana w ciągu lat 5-ciu, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39