Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 20. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do publicznej wiadomości zapomocą ogłoszeń. Kupony nie przedstawione do zrealizowania w ciągu 5 lat tracą swą wartość, a nie przeniesiona należność przechodzi na własność Spółki. Wyjątek stanowi wypadek, gdy co do własności akcyj wyniknie proces sądowy, o czem jednak Zarząd Spółki winien być powiadomiony.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39