Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie

 

Historia Banku

Bank powstał w roku 1910 w wyniku reorganizacji jednego z Towarzystw Wzajemnego Kredytu. Podstawowym pomysłem Banku na swój dynamiczny rozwój było tworzenie sieci oddziałów. Pomysł ten okazał się bardzo dobry, gdyż Bank mimo niewielkiego kapitału początkowego szybko się rozwijał. Oddziały tworzono w północno-wschodniej części Królestwa Polskiego, które jako tereny słabiej rozwinięte gospodarczo były poprzednio omijane przez inne banki.

W roku 1913 dokonano znaczącego podniesienia kapitału zakładowego dzięki zaangażowaniu się finansistów francuskich. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 przystąpiono do jeszcze dynamiczniejszej rozbudowy sieci oddziałów. Dzięki prowadzonej poprzednio polityce, błyskawicznie wyprzedzono w tym zakresie wszystkie konkurencyjne banki.  W roku 1925 bank dysponował ponad 90 oddziałami, co plasowało go pod tym względem na pierwszym miejscu w Polsce. Poza granicami Bank też posiadał wiele oddziałów i agentur, głównie we Francji, gdzie nastawiał się na pozyskiwanie wkładów od tamtejszej polonii.

W roku 1923 Bank zajmował pierwsze miejsce w kraju pod względem sumy bilansowej i cieszył się wielkim prestiżem.

W okresie inflacji Bank bronił się przed dekapitalizacją przez inwestowanie swoich pieniędzy w nieruchomości, których w tym okresie posiadał ponad 50.  Jednak w późniejszym czasie okazało się to wielkim kłopotem dla Banku, gdyż nie gwarantowało mu należytej płynności. W roku 1924 doszło do fuzji z Bankiem Kredytowym, jednak nie zlikwidowało to kłopotów Banku, gdyż Bank Kredytowy sam miał podobne problemy. Próbowano jeszcze naprawić sytuację przez fuzję z Warszawskim Bankiem Zjednoczonym, jednak nieskutecznie.

W roku 1925 Bank zawiesił wypłaty i znalazł się pod nadzorem sądowym. Nie pomogły tu nawet polityczne naciski Wojciecha Korfantego, który zaangażował się w ratowanie Banku. W roku tym odwołano dotychczasowe władze powierzając kierownictwo przedstawicielom wierzycieli. Podjęto kroki ratunkowe, polegające na wpisaniu w straty całego dotychczasowego kapitału i dokonaniu ratunkowej XIII emisji akcji w wysokości 22 milionów złotych.

W 1928 roku podpisano ugodę z wierzycielami i zdjęto nadzór sądowy. Część spłat umorzono, jednak cała następująca potem działalność jest nastawiona na realizację tego porozumienia i spłaty wierzycieli. W ożywieniu działalności nie pomogła także XIV emisja akcji i w roku 1932 podjęto decyzję o rozwiązaniu Banku.

 

Informacje dla kolekcjonerów

 

W swej historii Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie dokonał 14 razy zmian kapitału akcyjnego:

 

I emisja – 500.000 rubli – 1910 r.

II emisja – 1.000.000 rubli – 1913 r.

III emisja – 5.000.000 rubli – 1915 r.

IV emisja – 21.600.000 mkp. – 1919 r.

V emisja – 43.200.000 mkp. – 1920 r.

VI emisja – 86.400.000 mkp – 1920 r.

VII emisja – 172.800.000 mkp – 1922 r.

VIII emisja – 345.600.000 mkp. – 1922 r.

IX emisja – 691.200.000 mkp. – 1922 r.

X emisja – 1.920.000.000 mkp. – 1923 r.

XI emisja – 3.840.000.000 mkp. – 1923 r.

XII emisja – 6.000.000 zł – 1925 r.

XIII emisja – 21.900.000 zł – 1928 r.

XIV emisja – 8.000.000 zł – 1931 r.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39