Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Fabryka Chemiczna i Huta Szklana KIJEWSKI, SCHOLTZE i S-ka S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.600.000 złotych polskich, podzielonych na 16.000 akcji – każda po 100 zł polskich.

 

Par. 8. Akcje Spółki są na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami kolejnymi i wydaje się z podpisem trzech członków Zarządu, księgowego i skarbnika oraz z pieczęcią Spółki. Podpisy mogą być sporządzone w drodze mechanicznej reprodukcji. Do Każdej akcji dołącza się arkusz kuponów dywidendowych na okres 10-u lat. Na kuponach oznacza się numery akcyj, do których one należą i lata w porządku kolejnym. Po upływie każdych lat 10-u właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne dziesięciolecie.

 

Par. 10. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

 

Par. 47. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do wiadomości akcjonarjuszów przez ogłoszenia.

 

UWAGA. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Dział B. No I 3 XXIV 4131.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39