Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

KRAJ, Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych


 

 


 

Stosownie do uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonarjuszy z dnia 18 października 1925 r. i 21 września 1928 r., zatwierdzonych przez Władze, kapitał zakładowy spółki ustalony został na kwotę złotych 750.000,- podzielonych na 7.500 sztuk akcji po zł. 100,- nominalnej wartości.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Handlowym w Warszawie dnia 19 marca 1920 r. Dział B. III/383. Siedziba Spółki – Warszawa.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39