Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów


 

 


 

Wyciąg z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 marca 1928 o Spółkach Akcyjnych (Dz. Ust. No. 39)

 

Artykuł 34. Własność akcyj na okaziciela przenosi się przez wręczenie. Przeniesienie akcyj imiennych lub świadectw tymczasowych odbywa się przez piśmienne oświadczenie bądź na samej akcji lub świadectwie tymczasowem, bądź w osobnym dokumencie i przez wręczenie akcji lub świadectwa tymczasowego. Spółka zaznaczy przeniesienia na akcjach i świadectwach tymczasowych, czyniąc równocześnie właściwe wpisy w księdze akcyjnej. Spółka nie ma obowiązku badania prawdziwości podpisu zbywcy.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39