Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla S.A.


 

 

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI

 

Z par. 2. Firma Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Okręgowym w Krakowie pod datą 26 sierpnia 1921 r., B.I. FO 242.

Z par. 4. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 20.000.000 złotych wartości określonej rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 1927 roku (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 790) i podzielony jest na 40.000 sztuk akcyj każda po 500 zł. wartości nominalnej. Powyższy kapitał jest pełnowpłacony. Wszystkie akcje opiewają na okaziciela i są niepodzielne. Mogą atoli być łączone w akcje zbiorowe i z powrotem rozłączane.

Z par. 5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanego kapitału akcyjnego. Każda akcja daje na Walnem Zgromadzeniu prawo jednego głosu.

Z par. 11. Rok operacyjny Spółki biegnie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Dywidenda niepodjęta w ciągu trzech lat od daty płatności przepada na rzecz funduszu zapasowego Spółki.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39