Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Wileński Bank Ziemski S.A.

Historia Banku

            Bank został założony w roku 1872 przez ziemian wileńszczyzny pod przewodnictwem Adama Broel-Platera oraz grupę finansistów warszawskich na czele z Janem Blochem. Duży udział w powstaniu tego Banku miały także rodziny Zachertów i Moesów – przemysłowców z Bałegostoku. Pierwszym prezesem został Adam Broel-Plater. Pełnił on tę funkcję w latach 1872-1908.
Bank spełniał od samego początku rolę towarzystwa kredytowego ziemskiego, jako że w Rosji działalność tego typu towarzystw była zakazana.

            Pierwotny kapitał wynosił 1.200.000 rubli, jednak regularnie go powiększano przez kilkanaście lat. Tuż przed rozpoczęciem I wojny światowej wynosił on już 10.500.000 rubli. Bank emitował głównie 4,5% listy zastawne, działalność ta była zakrojona na szeroką skalę. Wartość nieumorzonych pożyczek w tym roku wynosiła prawie 150 milionów rubli, co stanowiło swoisty rekord.

            W okresie międzywojennym Bank emitował różne rodzaje listów zastawnych – 4,5%, 5%, 8% oraz 10% nominowane w dolarach amerykańskich i złotych. W tym czasie funkcję prezesa Banku pełnili Aleksander Meysztorowicz (do 1926 r.), Marian Broel-Plater (do 1932 r.) oraz ponownie Aleksander Meysztorowicz (do 1939 r.)

            Bank przez cały czas swojej działalności wypłacał dywidendę i to całkiem wysoką – zarówno na tamte, a zwłaszcza na obecne czasy. Dywidenda wynosiła 8%, a w latach 1928-31 nawet ponad 13%. Sytuacja ekonomiczna Banku nie uległa pogorszeniu nawet w okresie wielkiego kryzysu, którego wiele innych banków nie przetrzymało.

            Działalność Banku została zakończona w 1939 roku, wraz z wybuchem II wojny światowej.

Informacje dla kolekcjonerów

W historii Banku można odnotować liczne emisje akcji:

I emisja – 1872 r. – 1.200.000 rubli
II emsja – 1878 r. – 1.500.000 rubli
III emisja – 1879 r. – 1.800.000 rubli
IV emisja – 1880 r. – 2.000.000 rubli
V emisja – 1881 r. – 2.400.000 rubli
VI emisja – 1882 r. – 2.700.000 rubli
VII emisja – 1883 r. – 3.000.000 rubli
VIII emisja – 1884 r. – 3.375.000 rubli
IX emisja – 1886 r. – 3.712.500 rubli
X emisja – 1887 r. – 3.912.500 rubli
XI emisja – 1887 r. – 4.303.000 rubli
XII emisja – 1889 r. – 4.734.000 rubli
XIII emisja – 1890 r. – 5.050.000 rubli
XIV emisja – 1890 r. – 5.400.000 rubli
XV emisja – 1891 r. – 5.750.000 rubli
XVI emisja – 1893 r. – 6.440.000 rubli
XVII emisja – 1895 r. – 6.800.000 rubli
XVIII emisja – 1896 r. – 7.260.000 rubli
XIX emisja – 1897 r. – 7.750.000 rubli
XX emisja – 1898 r. – 8.125.000 rubli
XXI emisja – 1899 r. – 8.750.000 rubli
XXII emisja – 1900 r. – 9.250.000 rubli
XXIII emisja – 1902 r. – 9.625.000 rubli
XXIV emisja – 1910 r. – 10.000.000 rubli
XXV emisja – 1911 r. – 10.500.000 rubli
XXVI emisja – 1925 r. – 5.250.000 zł
XXVII emisja – 1928 r. – 6.300.000 zł

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39