Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

NITRAT, Polskie Zakłady Chemiczne S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI

 

      Siedziba Spółki mieści się w m. st. Warszawie

 

      Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 złotych i jest podzielony na 20.000 pełnoopłaconych akcji wartości nominalnej po 100 złotych, mianowicie na 2.000 akcji imiennych i 18.000 akcji na okaziciela.

 

      Akcje imienne posiadają w porównaniu z akcjami na okaziciela ośmiokrotne prawo głosu.

 

      Z zysku rocznego, jaki pozostanie po potrąceniu wszystkich wydatków i strat, procentów od obligacji oraz odpisów na kapitał amortyzacyjny i zapasowy, przeznacza się na dywidendę od akcji sumę, odpowiadającą 5% od kapitału zakładowego, z pozostałości zaś przeznacza się 10% na dywidendę od świadectw założycielskich, 15% na dodatkowe wynagrodzenie Rady i Zarządu, 10% na wynagrodzenie pracowników Spółki, a resztę na dywidendę dodatkową od akcji.

 

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39