Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Przemysł Chemiczny w Polsce S.A.


 

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

Par. 15. Spółka na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów może powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie akcji dodatkowych emisji na warunkach zatwierdzonych przez Rząd.

Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić, oprócz jej wartości nominalnej, premję, określoną przez Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów w wysokości co najmniej tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji.

Premje te powiększają kapitał zapasowy.

 

Par. 16. Pierwszeństwo do nabywania akcji nowych emisji przysługuje właścicielom akcji poprzednich emisji w stosunku do ilości posiadanych już akcji. Jeżeli właściciele akcji poprzednich emisji nie nabędą wszystkich akcji nowych emisji, to na pozostałą część ogłasza się zapisy publiczne na warunkach uchwalonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów. Walne Zgromadzenie ma jednak prawo uchylić i zmienić w całości lub częściowo prawo pierwszeństwa właścicieli akcji poprzednich emisji do nabywania akcji nowych emisji. Uchwała w tym przedmiocie Walnego Zgromadzenia jest obowiązująca dla wszystkich akcjonarjuszy, zarówno biorących udział w Zgromadzeniu, jakoteż i nieobecnych na niem.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39