Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

RYGAWAR, Warszawsko-Ryska Fabryka Wyrobów Gumowych S.A.


·         w Warszawie

·         Spółka zarejestrowana została dnia 26.X.1928 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie za Nr R.H.B. 5974.

·         50 akcyj na okaziciela po zł 100 akcja

·         V emisja na zł 6.350.000

·         wydana w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 1937 roku zarejestrowana dnia 25. VI 1937 roku.

·         Okazicielowi niniejszej akcyj przysługują prawa wynikające ze statutu Spółki.

·         Kapitał zakładowy wynosi 7.350.000,- i podzielony jest na 73.500 sztuk akcyj na okaziciela wartości nominalnej zł 100,- każda.

·         Warszawa, 1937 roku

·         Podpisano: Zarząd, Księgowy, Kasjer


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39