Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Włocławska Fabryka Papieru S.A.


·         Statut zatwierdzony przez Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu dnia 16 grudnia 1920 roku (Monitor Polski No. 6 z dnia 11 stycznia 1921 roku).

·         Kapitał 320.000,- złotych polskich

·         5 akcji na zł. 50,-

·         Okaziciel niniejszych akcji uczestniczy w prawach, służących akcjonarjuszom Włocławskiej Fabryki Papieru Sp. Akc., według zasad ustawy, zatwierdzonej dnia 15 grudnia 1920 roku, oraz późniejszych zmian i uzupełnień.

·         Warszawa, dnia 5-go października 1926 r.

·         Podpisano: Członkowie Zarządu, Buchalter, Kasjer.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39