Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów - PKS Lublin S.A.


·         z siedzibą w Lublinie ul. Hutnicza 3

·         Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 5 marca 2002 r. za numerem KRS 0000097167

·         _______ akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto zł) każda

·         Seria B

·         Zakupiona przez _______________, uczestniczy w Spółce „Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów – PKS LUBLIN” S.A.

·         Każda akcja daje mu prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

·         Lublin, dn. _____ 2002 r.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39