Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Polski Lloyd S.A.


·         Warszawa, Marszałkowska 130

·         Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Wydział Rejestru Handlowego Dział B. XXXVIII Nr 5644. Kapitał akcyjny wynosi zł 1.000.000 i podzielony jest na 10.000 akcji po zł 100,- wartości nominalnej każda. Akcje I-ej do IV-ej emisji (włącznie) są opatrzone numerami od 1 do 1000, akcje V-ej emisji numerami od 1001 do 10000.

·         1 akcja (dziesięć akcji) złotych sto (tysiąc)

·         Na mocy postanowienia Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Skarbu, ogłoszonego w „Monitorze Polskim” Nr 123 z dnia 30-go maja 1931 roku wartość nominalną jednej akcji ustalono na kwotę zł 100,- Kapitał akcyjny z uprzedniego zł. 1.500.000,- zmniejszono do kwoty zł. 100.000,- jednocześnie zezwolono na podwyższenie takowego drogą wypuszczenia V-ej emisji, składającej się z 9.000 sztuk akcji na sumę nominalną zł 900.000,- Postanowienie powyższe wpisane zostało do Rejestru Handlowego pod poz. 12-tą w dniu 30 września 1931 r.

·         Podpisano: Polski Lloyd Spółka Akcyjna.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39