Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Towarzystwo Przemysłu Węglowego w Polsce Sp. Akc.


·         Trzecia emisja 500.000 akcyj po 1000 mkp. na 500.000.000 mkp. na mocy pozwolenia Min. Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dn. 24/X/1921

·         5 (25) akcyj po 1000 mkp. na 5000 (25.000) mkp. na okaziciela.

·         Podpisano: Zarząd, Księgowy


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39