Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A.


 PIERWSZA FABRYKA LOKOMOTYW W POLSCE
Spółka Akcyjna

Statut Spółki został zatwierdzony przez pp. Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Skarbu w dn. 22 maja 1919 roku

Emisja akcyj złotowych wart. nom. po 100 złotych NN. 1-80.000 została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 20 lipca 1929 r.

 

Art. 5. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000.000 złotych podzielonych na 80.000 akcyj na okaziciela w. n. 100 zł, mianowicie na 64.000 akcyj zwykłych i 16.000 akcyj z ograniczonym prawem głosu (art. 23)”

Art. 15. „Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcyj, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący”

Art. 23. „Każde 10 akcyj zwykłych, względnie każde 20 akcyj z ograniczonem prawem głosu, daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonarjusz nie może na mocy własnych akcyj mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie 10-tej części całego kapitału zakładowego”.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39