Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

PHARMA, Magister Bolesław Jawornicki, Polska S.A.
 


 

·         w Krakowie

·         Rejestrowana w Sądzie Okręgowym Wydział II. Handlowy w Krakowie Fol. rejestru 13. Tom I. pag . 194 – dnia 17/VIII 1920.

·         Emisja I/IV

·         Akcja na okaziciela o wartości nominalnej złotych 150 (sto pięćdziesiąt)

·         nadająca posiadaczowi prawo jednego głosu na Walnych Zebraniach Spółki i taki udział w majątku i zyskach Spółki, jakie w myśl statutu należą się każdemu posiadaczowi akcji.

·         Kraków, dnia 21 maja 1932.

·         Podpisano: Polska Spółka Akcyjna PHARMA, Magister Bolesław Jawornicki w Krakowie.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39