Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Petroles de Zwor S.A.
 


 

·         założona aktem sporządzonym przez p. Cols-a notariusza w Antwerpii dn. 5 kwietnia 1924 i opublikowanym w dodatku do „Moniteur Belge” dn. 27 kwietnia 1924 r. pod nr 5213

·         Siedziba Spółki: Antwerpia

·         Kapitał zakładowy 4.500.000 franków reprezentowany przez 45.000 akcji kapitałowych wartości nominalnej 100 franków.

·         Wyemitowano także 45.000 akcji założycielskich bez określonej wartości nominalnej

·         Akcja kapitałowa na 100 franków na okaziciela (akcja założycielska bez określenia wartości nominalnej).

·         Podpisano: Zarząd

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39