Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Petroles de Malopolska S.A., Societe Francaise


 

·        Kapitał zakładowy 250.000.000 franków

·        podzielony na 2.470.000 akcji, w tym 2.450.000 akcji serii A na 100 franków i 20.000 akcji serii B na 250 franków.

·        Statut złożono w biurze p. Dufoura, notariusza w Paryżu dn. 20 stycznia 1922 r.

·        Siedziba Spółki w Paryżu

·        Akcja na sto franków na okaziciela, całkowicie opłacona.

·        Seria A.

·        Podpisano: Zarząd, przedstawiciel Rady Zarządzającej.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39