Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Łódzki Bank Rozwoju S.A.


 

·        Zarejestrowana w V Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łodzi Rejestr Handlowy pod Nr B 836 w dniu 31 sierpnia 1988 roku.

·        Jedna akcja na Okaziciela – 500.000 (słownie złotych pięćset tysięcy).

·        Emisja V

·        Podpisano: Prezes ŁBR S.A.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39