Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Akcyjny Bank Hipoteczny S.A.


 

·        założony w roku 1867

·        Kapitał zakładowy 5.000.000 złotych

·        Akcja na sto (100) złotych (Akcja zbiorowa obejmująca sztuk pięć akcyj pojedynczych po sto złotych imiennej wartości)

·        która nadaje posiadaczowi  wszelkie statutem określone prawa do majątku i dochodów Towarzystwa.

·        Lwów, dnia 2 września 1926.

·        Podpisano: Akcyjny Bank Hipoteczny, Prezydent Rady Nadzorczej.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39