Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Elektrizitatswerk Schlesien AG
(Elektrownia Śląska S.A.)


 

·        emisja XI (XV, XXIV, XXXIII, XLI, LVII, LXXXIII)

·        Akcja na tysiąc marek waluty niemieckiej.

·        Posiadacz niniejszej akcji uczestniczy kwotą tysiąca marek jako akcjonariusz w niżej podpisanej Spółce Akcyjnej we Wrocławiu, ze wszystkimi prawami zagwarantowanymi przez Statut.

·        Wrocław, 1 kwietnia (18 grudnia) 1920 r (11 lipca 1921 r., grudzień 1921 r., luty, 1922 r., wrzesień 1922 r.).

·        Podpisano: Elektrownia Śląska we Wrocławiu – Zarząd, Rada Nadzorcza.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39