Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Elektrizitatswerk Schlesien AG
(Elektrownia Śląska S.A.)


 

·        Akcja na sto (tysiąc) marek.

·        Posiadacz niniejszej akcji uczestniczy kwotą stu (tysiąca) marek w kapitale zakładowym określonym statutem.

·        Zmiana kapitału zakładowego została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 2 listopada 1926 r.

·        Wrocław,  w październiku 1926 r.

·        Podpisano: Elektrownia Śląska we Wrocławiu – Zarząd, Rada Nadzorcza.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39