Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

ESGE – Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A.


 

·        w Krakowie

·        Akcja (akcja imienna zwykła (uprzywilejowana)) na 100 (sto) złotych, która nadaje jej okazicielowi (właścicielowi) wszystkie prawa i taki udział w majątku i dochodach Spółki, jakie w myśl statutu należą się każdemu akcjonarjuszowi.

·        (Niniejsza akcja może stanowić własność jedynie obywatela Państwa Polskiego i nie może być pozbytą osobom trzecim poza małżonkiem i krewnymi zstępnymi bez zezwolenia Rady Zawiadowczej).

·        Kraków, dnia 20 lipca 1927 r.

·        Podpisano: ESGE – Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39