Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

La PELISSE T.A.


 

·        w Poznaniu

·        I emisja

·        Akcja na 10-tysięcy marek

·        Okaziciel niniejszej akcji uczestniczy w zyskach i stratach firmy „La Pelisse” Tow. Akc. w Poznaniu na mocy ustaw tegoż Towarzystwa.

·        Podpisano: Zarząd, Rada Nadzorcza

·        Przepisom co do stempla dla towarzystw uczyniono zadość podług poświadczenia Głównego Urzędu Celnego w Poznaniu z dnia 30.11.1923 Nr 32 księgi zgłoszeń.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39