Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

DOBRE, S.A. Cukrowni


 

 


 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

 

            Pierwotny kapitał zakładowy wynosił rubli 500.000.

            Druga emisja rubli 250.000 zatwierdzona 31 sierpnia 1908 r.

            Kapitał zakładowy rubli 750.000 stosownie do postanowienia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 28 października 1919 r. określony został na Mkp. 3.240.000.

            Przewalutowaniem wartości kapitału w r. 1920 Mkp. 3.240.000 określono kapitał ten na mkp. 15.000.000.

            Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 1923 roku powiększono kapitał zakładowy do wysokości Mkp. 4.500.000.000.

            Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w 1924 roku przewalutowano kapitał zakładowy Mkp. 4.500.000.000 na złotych 2.700.000.

            Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 1928 roku powiększono kapitał zakładowy o złotych 900.000 z nadwyżki bilansowej, określając kapitał zakładowy na złotych 3.600.000.

 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 9. ust. 2. Kupony nie mogą być ustępowane oddzielnie od samych akcyj, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i rok bieżący.

Par. 21. Akcja zwykła daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, jeden akcjonariusz nie może mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadania 1/10 części kapitału zakładowego.

Par. 52. Dywidenda, po odbiór której nikt się nie zgłosi w ciągu pięciu lat przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem gdy przedawnienie na mocy praw istniejących uważane jest za przerwane. Od nieodebranych w kasie Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidendy, procenty wypłacane nie będą.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39