Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Elektrizitatswerk Schlesien AG
(Elektrownia Śląska S.A.)


 

·        Akcja na tysiąc marek.

·        Posiadacz niniejszej akcji uczestniczy kwotą tysiąca marek w Elektrowni Śląskiej S.A. jako akcjonariusz ze wszystkimi statutowymi prawami i obowiązkami.

·        Zmiana kapitału zakładowego została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 11 kwietnia 1923 r.

·        Wrocław,  w sierpniu 1938 r.

·        Podpisano: Elektrownia Śląska we Wrocławiu – Zarząd, Rada Nadzorcza.

 


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39