Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Dom Handlowy Paweł KOPROWSKI i Spółka S.A.


 


 

WYCIĄG ZE STATUTU

 

Par. 5. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza.

Par. 46. Dywidenda, niepodniesiona w ciągu 5 lat, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem wypadków, gdy przedawnienie, na mocy prawa obowiązującego, uważane jest jako przerwane. Od niepodniesionej dywidendy z Kasy Spółka żadnych procentów nie płaci.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39