Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

UDYCZ, Hodowli Nasion S.A.W  myśl art.  37  prawa o Spółkach Akcyjnych z dn.  22  marca   1928 r.  zaznacza się, że:

1)    Akcje  „Udycza"  są wyłącznie   imienne,   oznaczone   kolejnymi   numerami,   zaopatrzone   piecząt   firmową   oraz   odnośnymi   podpisami.

2)    Akcje drukowane są w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.

3)    Spółka  „Udycz" zarejestrowana została W Sądzie Okręgowym w Warszawie, dn.   1 5/X  1922 r.   Dział B.  Nr.  687.

4)     Kapitał zakładowy wynosi Zł. 450.000.-  podzielonych na 3.000 akcji po zł. 150.-  każda.

5)    Akcjonariusz może ustąpić swoje akcje tylko za zgodą Zarządu  Spółki  „Udycz". Zarząd może odmówić zezwolenia na odstąpienie akcji.

6)     Kupony oprócz ubiegłych i  bieżących  nie mogą  być ustępowane oddzielnie od akcji.

7)    Każda akcja na Walnem Zgromadzeniu daje prawo jednego głosu.

8)    Dywidenda,  po którą Akcjonariusz nie zgłosił się w przeciągu  lat trzech  przechodzi  na własność Spółki  „Udycz".

9)    Zmiany kapitału akcyjnego i statutu zatwierdzone zostały postanowieniem Ministerstwa Przemysłu i  Handlu oraz Skarbu 25/III   1921   r.; 10/111   1922 r.;    29/XII   1922 r.  i   15/1  1931  r.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39