Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Spółka Zamojska Przemysłu Drzewnego S.A.WYCIĄG ZE STATUTU

 

Z art. 13. Przelew akcji odbywa się bez żadnych formalności; za właściciela uważa się osobę, w której rękach akcja się znajduje.

Z art. 15. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

Z art. 16. W razie zagubienia kuponów za czas przeszły, lub akcji właściciel ich, celem zachowania swych praw, winien zastosować się do obowiązującej ustawy o zagubionych tytułach na okaziciela. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje, właściciel, który je zagubił, traci prawo do otrzymywania dywidendy.

Z art.  56.     O terminie i miejscu  wypłaty  dywidendy ogłasza   Zarząd.

Z art. 57. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił w ciągu 5 lat przechodzi na własność Spółki, za wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw istniejących, uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidend, procenty wypłacane nie będą.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39