Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Pierwsza Galicyjska Przędzalnia Lnu i Konopi oraz Tkalnia w Głogowie Sp. z ogr. por.Wyciąg ze Statutu.

1)  Przeniesienie udziału w przedsiębiorstwie za pomocą czynności prawnej między żyjącymi jest zależnem od poprzedniego zezwolenia spólników; takiego zezwolenia potrzeba również do podzielenia poszczególnego udziału w Spółce wogóle, jak też na wypadek śmierci spólnika między jego dziedziców albo zapisobierców.

2)  Walne Zgromadzenie Spólników zwołane w celu powzięcia  uchwały co  do zamknięcia rachunkowego  oznacza czas  i sposób  wypłaty rocznego czystego zysku między spólników.

3)  Rok obrotowy Spółki trwa  od 1. sierpnia każdego roku do 31. lipca następnego roku.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 660 73 39