Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Wołyński Syndykat Handlowo-Rolniczy S.A.WYCIĄG ZE STATUTU
WOŁYŃSKIEGO SYNDYKATU HANDLOWO- ROLNICZEGO
SPÓŁKI AKCYJNEJ.

 

§ 15. Przelew akcji imiennych i tymczasowych świadectw przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się przez zaznaczenie cesji na świadectwie i odnotowanie przez Zarząd dokonanego przelewu w księgach.

Przelew akcji, opiewających na okaziciela, dokonuje się przez wręczenie ich nabywcy.

§ 24. Właściciele akcji imiennych korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia są zapisani do ksiąg Zarządu. Właściciele akcji na okaziciela korzystają z prawa głosu, o ile przynajmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w biurze Zarządu swoje akcje.

§ 55. Dywidenda nie pobrana w ciągu 5 lat od pomienionego terminu przelana będzie do kapitału zapasowego jako własność Spółki z wyjątkiem gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39