Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych
Dział Akcji Polskich - chronologicznieDział Akcji Polskich - alfabetycznie

Nasz Sklep – Urania S.A.WYCIĄG
ze statutu Spółki Akcyjnej „NASZ SKLEP-URANIA”

 

§ 15. W razie zagubienia akcyj właściciel winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać ich numery. Zarząd o zagubieniu ogłasza na koszt właściciela. Jeżeli w przeciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia Zarząd nie otrzyma żadnych wiadomości o zagubionych akcjach, wówczas wydaje nowe z temi samemi numerami i z adnotacją, że zostały wydane wzamian zagubionych.

§ 55. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd czyni stosowne ogłoszenia.

§ 56. Dywidenda, niepodniesiona w ciągu lat pięciu, z wyjątkiem wypadków, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane, przechodzi na własność Spółki i przelewa się do funduszu zapasowego.


Jacek Skorupski

Komentarze

Jacek Skorupski - jsk@it.pw.edu.pl
00-662 Warszawa, ul.Koszykowa 75
tel. 48 (22) 234 73 39